องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่งการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file คู่มือประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
photo แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 159
photo ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 192
photo ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศนโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
photo กำหนดระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
41 - 60 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4