องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประกาศนโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
photo กำหนดระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
photo ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file คำสั่งการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file คำสั่งการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อความการมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศกำหนดส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
41 - 56 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3