องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
เดือนนี้ 4,257
เดือนที่แล้ว 10,517
ทั้งหมด 21,237

account_box กองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสำรวย จวนรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสำรวย จวนรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางเทพนม เสนจันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเทพนม เสนจันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายบรม แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นายบรม แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น