องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์ประศร ศิริชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ประศร ศิริชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345