messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ำ ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน ๓ แห่ง บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน ๒๑ แห่ง ป่าไม้ สภาพป่าไม้ป่าเต็งรัง ภูเขา – คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ –