messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
check_circle ระบบบริการพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญาต)จำนวน ๑ แห่ง สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน – แห่ง การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การประปา ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง โทรศัพท์ สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์) จำนวน ๓ แห่ง