messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ งานก่อสร้างคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67
ประกาศ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคอย ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านหนองบึง ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแคน ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
ประกาศ งานลอกคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
ประกาศ งานขุดลอกคลองระบายน้ำเสียและซ่อมแซมฝาปิดคลอง บ้านยอดชาด ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยแดง บ้านยอดชาด ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ งานก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยอดชาด ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักขะย่า ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3