องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
description ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview16
photo รายงานการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview13
photo โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview37
photo จดหมายข่าว 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview26
photo จดหมายข่าว 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
find_in_page แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview23
description แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview247
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม