องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา
นายวโรดม แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0824914152
นายอนงค์ แสนสุริวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0892247298
นางลานี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0855698199
นายประภัสสร ชินบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0820569543
นายปิติ แก้วมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0927603100
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0870850189
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0916787051