องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
งานจัดเก็บรายได้

สถิติ sitemap
วันนี้ 158
สัปดาห์นี้1,864
เดือนนี้12,299
ปีนี้147,588
ทั้งหมด280,417

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการบอกดิน 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้สัมผัสผู้เสี่ยงสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
ออกตรวจติดตามการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
เดินรณรงค์ การเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ภดส.1_องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview108
วันธงชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดจ้าง อบต.ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบึง ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview242
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักขะย่า ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview244
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแคน ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview238
ประกาศ จ้างเหมาก่อท่อระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview239

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด

camera_alt ภาพกิจกรรม
ต้อนรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทสาธารณภัย [1 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมนโยบายผู้บริหาร เรื่องนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (NO Gift Policy) [25 เมษายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลยดชาด ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอคนใหม่ นายภานุเดช ลิ้มอารีย์ นายอำเภอวังยาง เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ในวันที่ 21 เมษายน 2565 [21 เมษายน 2565]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[แบบรายงานฯ]
กศ.
01/07/2565
01/07/2565
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
01/07/2565
01/07/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.บถ.
01/07/2565
01/07/2565
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
30/06/2565
01/07/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ