องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
account_box กองช่าง
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด