messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
check_circle เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๒๐.๑๖๗ ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ฝาย จำนวน ๔ แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน ๒ แห่ง บ่อบาดาล จำนวน ๗๖ แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง คลองชลประทาน (ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) จำนวน ๒ แห่ง