messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์วันดื่มนมโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่20/2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 48
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 129
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 72
find_in_page โครงการเสริมสร้างกลไกลการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ยอดชาด ได้ออกให้บริการเก็บภาษีป้าย และสำรวจร้านค้าใหม่ ภายในเขตตำบลยอดชาด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 88
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 41
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 42
ขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่มาใช้บริการที่ อบต. ตอบแบบสอบถามออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8