องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 99
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (6 ภาพ) [22 เมษายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 ภาพ) [18 เมษายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 ภาพ) [10 เมษายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562 (14 ภาพ) [28 มีนาคม 2562]
ผู้โพส : admin
การฝึกอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (4 ภาพ) [14 มีนาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ภาพ) [20 กุมภาพันธ์ 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (15 ภาพ) [10 มกราคม 2562]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2562 (7 ภาพ) [9 มกราคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (9 ภาพ) [25 ธันวาคม 2561]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 (5 ภาพ) [5 ธันวาคม 2561]
ผู้โพส : admin
31 - 40 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345