องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (10 ภาพ) [19 สิงหาคม 2561]
ผู้โพส : admin
การดำเนินงานติดตามและคัดสรรผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP จังหวัดนครพนม (15 ภาพ) [19 สิงหาคม 2561]
ผู้โพส : admin
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (9 ภาพ) [12 สิงหาคม 2561]
ผู้โพส : admin
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2561 (5 ภาพ) [3 สิงหาคม 2561]
ผู้โพส : admin
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (5 ภาพ) [28 กรกฎาคม 2561]
ผู้โพส : admin
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (10 ภาพ) [26 กรกฎาคม 2561]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลยอดชาด (11 ภาพ) [25 กรกฎาคม 2561]
ผู้โพส : admin
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (7 ภาพ) [19 กรกฎาคม 2561]
ผู้โพส : admin
เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (6 ภาพ) [7 กรกฎาคม 2561]
ผู้โพส : admin
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของผู้พิการและด้อยโอกาส (4 ภาพ) [3 กรกฎาคม 2561]
ผู้โพส : admin
51 - 60 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345