องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้ 3,702
เดือนที่แล้ว 7,863
ทั้งหมด 26,701

camera_alt ภาพกิจกรรม
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ (จำนวน 8 ภาพ) [5 กันยายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ (จำนวน 16 ภาพ) [26 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562 จังหวัดนครพนม (จำนวน 14 ภาพ) [22 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562 (จำนวน 9 ภาพ) [22 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว (จำนวน 9 ภาพ) [27 มิถุนายน 2562]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 (จำนวน 4 ภาพ) [7 มิถุนายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ภาพ) [29 พฤษภาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการ อบต.สัญจร และจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (15 ภาพ) [27 พฤษภาคม 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (8 ภาพ) [24 พฤษภาคม 2562]
ผู้โพส : admin
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด (9 ภาพ) [22 พฤษภาคม 2562]
ผู้โพส : admin
21 - 30 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345