องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65
camera_alt ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยพนักงานราชการและพนักงานจ้าง... [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยสำนักปลัด ได้ออกพ่นหมอกควันไล่แมลงพาหะโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค และกระบือ ในเขตพื้นที่ตำบลยอดชาด หมู่ที่ ๑-๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะร่วมรับมอบยาไล่แมลงพาหะโรคลัมปี สกิน จากปศุสัตว์อำเภอวังยาง ตามที่ จังหวัดนครพนมได้ประกาศท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนมเป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน... [13 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด ได้จัดเตรียมสถานที่ LQ 4 เพื่อรองรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสียง เข้ากักตัวเป็นระยะเวลาจำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการไวรัส "โควิด-19" [7 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอวังยาง ได้มาตรวจสถานที่กักตัวผู้มาจากกลุ่มจังหวัดเสี่ยง โดยมีนายนรชัย พรหมพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอชาด รอรับตรวจและให้การต้อนรับ [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด ได้จัดเตรียมสถานที่ LQ 1และ LQ 2 เพื่อรองรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสียง เข้ากักตัวเป็นระยะเวลาจำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการไวรัส "โควิด-19" [27 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด ได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอวังยาง เป็นประธานในการเปฺิดพิธีและร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในพื้นที่บ้านยอดชาด [26 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมพ่นยาค่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019( Covid - 19 ) [19 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมเพื่อจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุและสารเณรในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น [7 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง"นครพนมสวย เราช่วยกัน ปี ๒๕๖๔ [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด