ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้แข่งขัน และข้าราชการ / ผู้บริหาร อบต.ยอดชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง