ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน + อาหารว่าง + น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง