ชื่อเรื่อง : ซื้อบัตรเลือกตั้ง (นายก อบต. และสมาชิก อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง