ชื่อเรื่อง : ประกาศจัดจ้าง อบต.ยอดชาด
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างรั้วคอนรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่องตามรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
ชื่อไฟล์ : KakMmaDThu22005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JYOBiCNThu22019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้