ชื่อเรื่อง : ตรวจเยี่ยม/สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อเสนอของบประมาณปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและเงินสงเคราะห์
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเข้าสำรวจบ้านผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เพื่อเสนอของบประมาณปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและเงินสงเคราะห์
ชื่อไฟล์ : 2952k0hThu123222.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oiR7lhqThu123229.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EJOJUhNThu123237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้