ชื่อเรื่อง : ขอความร่วมมือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการรณรงค์หรือจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับพื้นที่
รายละเอียด : เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือจัดทำถังขยะเปียก
ชื่อไฟล์ : RHPi0xbMon11533.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้