ชื่อเรื่อง : ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

ชื่อไฟล์ : PCaFgiqThu105406.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้