ชื่อเรื่อง : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
รายละเอียด : องค์บริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
ชื่อไฟล์ : LcpESk0Thu101545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EFmBwLNThu101908.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QqT1iPLThu101955.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oSHwsJkThu101955.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4q0vFe2Thu101955.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : y27C5b1Thu101955.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้