ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ชื่อไฟล์ : 5Xq9IznMon14959.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UgKtAZkMon15257.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : suYESuMMon15322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ycDvBDdMon15422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SQM03aoMon15441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้