ชื่อเรื่อง : โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดดำเนินโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบึง โดยมีนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมนี้มีการบริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ประชาชน โดยทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์อำเภอวังยาง และปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : LuxsrKKWed94707.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nWsnOOAWed95843.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KkvqQwlWed95859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5LShV3LWed100003.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hiNWTWGWed100049.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kwYbF2OWed100209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้