ชื่อเรื่อง : ประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการกับส่วนราชการภายในทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : YWGizi1Fri33638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9TmbJrdFri33644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qceovBvFri33650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gusmCe2Fri33655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : chWQtfcFri33701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้