เก็บภาษี
อยากทราบหลายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บภาษี

นายทอง เมื่อ : 2023-03-03 13:25:58 ดู : 22

ความคิดเห็นที่ : 1

"ป้ายที่ต้องเสียภาษี มีพื้นที่ 37,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 1 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ ภาษีป้าย พื้นที่ป้าย(ตารางเซนติเมตร)หาร 500 คูณ อัตราภาษี 37,600/500 *3=220.20 บาทดังนั้น ป้ายนี้จะต้องเสียภาษี 220.20 บาท "

สุธิตา เมื่อ : 2023-03-03 13:35:14ตอบกระทู้นี้
รายละเอียด

ชื่อ


code
ใส่ code: