สอบถามการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีบริการนอกเวลาราชการหรือวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ครับ

ประชาชนบ้านหนองแคน เมื่อ : 2021-03-31 10:51:35 ดู : 21

ความคิดเห็นที่ : 1

"องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ให้บริการประชาชนในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. "

แอดมิน เมื่อ : 2021-08-19 11:44:10ตอบกระทู้นี้
รายละเอียด

ชื่อ


code