ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ใช้ใน โครงการอบรมผู้นำด้านพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง