ชื่อเรื่อง: ������������������������������ ������������������������������������������������������������
ชื่อไฟล์: KXAnBawFri92748.jpg