ชื่อเรื่อง : การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : กระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ KTB Corporate Online ดำเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
ชื่อไฟล์ : DPj40q9Thu121840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tdsyPipThu121851.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้