ชื่อเรื่อง : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564
รายละเอียด : ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
ชื่อไฟล์ : 4spu6jTFri30231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้