ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมีจำนวนมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นระยะการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ชื่อไฟล์ : 6qEPmqOTue93045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M9V4wu9Tue93155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UFMzNAuTue95435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b9C1wVTTue95446.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้