messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้แข่งขัน และข้าราชการ / ผู้บริหาร อบต.ยอดชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ (สายปลัดอุทิศ - นานายเต้) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ (สายข้างวัดป่ากิตติพรพุทธาราม) บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3080 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโดเมนเนม การทำเว็บไซต์ www.yodchad.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเล่นบ้านลม 1 ตัว , เครื่องเล่นแทมโพลีน 6 ตัว ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้งคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลยอดชาด จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอบรมผู้นำด้านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและประเพณีท้องถ่ิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้ออาหารว่าง + น้ำดื่ม + กาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่กลบฝังขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ใช้ใน โครงการอบรมผู้นำด้านพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน + อาหารว่าง + น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อวัสดุประปา เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลยอดชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อถังพลาสติก (ถังขยะ) ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน 17 - 31 พ.ค. 2565 และ 1 - 30 มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างเหมาขุดดิน + วางท่อ + ผังกลบ (บริเวณบ่อขยะ อบต.ยอดชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมทำความสะอาด บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้าง1. จ้างเหมาขุดดินด้วยรถขุด2. จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะลงบ่อ+ กลบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed ซื้อถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร + ฝาปิด (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดืิอนเมษายน - พฤษภาคม 2565 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง + ของใช้ต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
151 - 200 (ทั้งหมด 298 รายการ) 1 2 3 4 5 6