องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น [28 มีนาคม 2566]
การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน [28 เมษายน 2565]
การมีส่วนร่วมในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของ อปพร. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด [19 เมษายน 2565]
การแสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ในเทศกาลสงกรานต์ [19 เมษายน 2565]
การเข้าร้วมประชุม อปพร. ตามมาตราการ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 [8 เมษายน 2565]
ประชุมเพื่อจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุและสารเณรในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น [12 พฤษภาคม 2564]
โครงการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ [12 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)