องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566
รายละเอียด : ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยผู้แทนประธานคณะทำงาน นายพรมมา แสนสุริวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นผู้แทนประธานในพิธีในวันนี้ ได้เปิดการประชุม โดยผู้เข้าร้วมประชุมจำนวน 20 ท่าน มาพร้อมกันและเปิดเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น.
ผู้โพส : admin