องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo สถิติจำนวนผู้มาเสียภาษี และขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
photo สรุปสถิติจำนวนผู้มาติดต่องานขึ้นทะเบียน เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายชื้อผู้มาติดต่อขออนุญาติก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 228
photo ข้อมูลผู้มารับบริการ(ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1