องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 208
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายชื้อผู้มาติดต่อขออนุญาติก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 79 |
photo ข้อมูลผู้มารับบริการ(ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด