messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
สถิติจำนวนผู้มาเสียภาษี และขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
สรุปสถิติจำนวนผู้มาติดต่องานขึ้นทะเบียน เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
รายชื้อผู้มาติดต่อขออนุญาติก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 265
ข้อมูลผู้มารับบริการ(ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 236
สถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1