messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 147
การมีส่วนร้วมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 141
กิจกรรมการมีส่วนร้วมและส่งเสริมประเพณีไทย ในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยนำทีมโดยท่านนายก นายฉลวย ชันบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 100
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 129
กิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 258
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร มาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าเวรจุดตรวจ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 237
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังยางและกรมปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด โดยมีนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 255
นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานเปิดงานโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 240
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำข้าราชกา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทำกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให้เกิดความสอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล ภายใต้กิจกรรม"หน้าบ้าน น่ามอง" poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 217
นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมงานพิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 239
นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 267
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1