องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo กิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร มาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าเวรจุดตรวจ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังยางและกรมปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด โดยมีนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานเปิดงานโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำข้าราชกา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทำกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให้เกิดความสอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล ภายใต้กิจกรรม"หน้าบ้าน น่ามอง" poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมงานพิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345