องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency บุคลากร
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file นักบริหารงานการศึกษา (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file นักบริหารงานคลัง (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file นักบริหารงานช่าง (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1