messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency บุคลากร
พจนานุกรมสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
นักบริหารงานคลัง (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
นักบริหารงานช่าง (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1