องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานครู
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566(ปรับปรุงครั้งที่ 4)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566(ปรับปรุงครั้งที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2