องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
find_in_page รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
find_in_page ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566(ปรับปรุงครั้งที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566(ปรับปรุงครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2