องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
folder คุณธรรม จริยธรรม
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345