องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder คุณธรรม จริยธรรม
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1