_PRINT 


ข่าว : ขอต้อนรับบุคลากร อบต.ยอดชาด
ขอต้อนรับบุคลากร
ขอต้อนรับบุคลากร อบต.ยอดชาด นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ ตำแหน่งบุคลากร อบต.ยอดชาด ย้ายมาจาก อบต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม....
ขอต้อนรับบุคลากร อบต.ยอดชาด นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ ตำแหน่งบุคลากร อบต.ยอดชาด ย้ายมาจาก อบต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม....

ข่าวโดย : พช.
อ่าน 1071 ครั้ง
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:08:27:PM