_PRINT 


ข่าว : ขอเชิญประชุม อปพร.
ขอเชิญประชุม
วันที่ 20 ธ.ค.2555 เวลา 10.00 น. อบต.ยอดชาด ขอเชิญ สมาชิก อปพร.เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

ข่าวโดย : พิคเนต แสนสุริวงค์
อ่าน 2465 ครั้ง
วันที่ 19 ธันวาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:09:28:PM