_PRINT 


ข่าว : ยินดีกับตำแหน่งวิศกร อบต.ยอดชาด คับ
ยินดีกับตำแหน่งวิศกร
ยินดีกับตำแหน่งวิศกร อบต.ยอดชาด คับ และตแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้วยคับผม
ยินดีกับตำแหน่งวิศกร อบต.ยอดชาด คับ และตแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้วยคับผม คุณวีรยุทธ เพ็งพิมพ์ วิศกร อบต.ยอดชาด

ข่าวโดย : พิคเนต แสนสุริวงค์
อ่าน 575 ครั้ง
วันที่ 06 ธันวาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:10:40:PM