_PRINT 


ข่าว : ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลยอดชาดออมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลยอดชาดออมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก
อเชิญพี่น้องชาวตำบลยอดชาดออมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556
อเชิญพี่น้องชาวตำบลยอดชาดออมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556

ข่าวโดย : พิคเนต
อ่าน 901 ครั้ง
วันที่ 26 กันยายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:10:32:PM