_PRINT 


ข่าว : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ยอดชาด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
อบต.ยอดชาด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้นำหมู่บ้าน และตัวแทนจากกลุ่มอาชีพเข้าร่วม

ข่าวโดย : พิคเนต
อ่าน 1004 ครั้ง
วันที่ 05 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:10:47:PM