_PRINT 


ข่าว : อบต.ยอดชาด จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.56
อบต.ยอดชาด
ฝึกอบรมทบทวน อปพร.
อบต.ยอดชาด จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.56 เพื่อเสริมสร้างทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ อปพร. อบต.ยอดชาด

ข่าวโดย : พิคเนต แสนสุริวงค์
อ่าน 712 ครั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:09:36:PM