_PRINT 


ข่าว : ขอชิญร่วมงาน วันอสม. วันอพปร.ตำบลยอดชาด 21 มีนาคม 2556
ขอชิญร่วมงาน
ขอชิญร่วมงาน วันอสม. วันอพปร.ตำบลยอดชาด 21 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ.ลาน อบต.ยอดชาด
ขอชิญร่วมงาน วันอสม. วันอพปร.ตำบลยอดชาด 21 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ.ลาน อบต.ยอดชาด

ข่าวโดย : ทนงศิลป์
อ่าน 524 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:09:03:PM